nrisf 29trd sn485 se665 45a6y azh25 sbf5y nrt87 znini b6s82 h2rit aiei9 85ady ytadr 746ed df8ye z66bd kbrsn nners 3aa3d ry6h4 Muslim groups boycott Hilton over planned hotel on Uighur mosque: Mosque demolished in 2018 in Hotan in Xinjiang is one of many damaged or destroyed by China in campaign against Uighurs. |

Muslim groups boycott Hilton over planned hotel on Uighur mosque: Mosque demolished in 2018 in Hotan in Xinjiang is one of many damaged or destroyed by China in campaign against Uighurs.

2021.09.17 09:42 MuslimBN Muslim groups boycott Hilton over planned hotel on Uighur mosque: Mosque demolished in 2018 in Hotan in Xinjiang is one of many damaged or destroyed by China in campaign against Uighurs.

Muslim groups boycott Hilton over planned hotel on Uighur mosque: Mosque demolished in 2018 in Hotan in Xinjiang is one of many damaged or destroyed by China in campaign against Uighurs. submitted by MuslimBN to Bruneians [link] [comments]


2021.09.17 09:42 jdubthedub SADF chest rig

Can’t find anyone asking already. Has anyone tried running aug mags especially 42 rounders in an SADF chest rig?
Thanks!
submitted by jdubthedub to AUG [link] [comments]


2021.09.17 09:42 jbh0903 Challenge: Can you guess my car?

Challenge: Can you guess my car? submitted by jbh0903 to namethatcar [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Top_Oil_9497 Should you include the Baccalaureate certificate on your CV?

Hi! I am from Europe. After finishing lyceum (high school), we have to pass 4 exams, after which we receive a Baccalaureate certificate. Should that be included in the resume?
I have been told by an unreliable source that you should, however I don't see the purpose of doing that. Do employers really care about that, considering that you have 2 bachelors degrees? Thanks in advance!
submitted by Top_Oil_9497 to careeradvice [link] [comments]


2021.09.17 09:42 sirenita_1388 Only given one day to choose a time? October

I got the email yesterday about when I can choose my time for the October LSAT, and it said I can choose a start time between certain hours on October 14. I took the Flex last year and there was a whole week to choose from, but I do have an accommodation this time so I’m thinking maybe they just have one day for people with accommodations? Of course I already made plans with a friend the night of 10/13 because that’s my lucky number and I wanted to take it for the first day so that was going to be my way of celebrating, and our tickets are nonrefundable, but I’m thinking I’ll be fine - it’s nothing intense. Just wondering if anyone else was only given one day to choose a time on.
submitted by sirenita_1388 to LSAT [link] [comments]


2021.09.17 09:42 prsoners Kaç oy kazandı acaba? Kaybetti acaba?

submitted by prsoners to KGBTR [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Tonyak2 In Telugu speaking states it's more severe.

In Telugu speaking states it's more severe. submitted by Tonyak2 to Chodi [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Intricate08 I broke down INT vs DIS for your min-max build needs!

I broke down INT vs DIS for your min-max build needs! submitted by Intricate08 to CrucibleGuidebook [link] [comments]


2021.09.17 09:42 tykohana It hurts a lot

It just hurts a lot idk why.
submitted by tykohana to lonely [link] [comments]


2021.09.17 09:42 MrPPhard69420 What's the game??

What's the game?? submitted by MrPPhard69420 to MobileGaming [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Mustang14707 Question about receiving the Eucharist?

I was baptized when I was an infant but I haven’t done confirmation. My question is can I receive the Eucharist or do I need to do confirmation first?
submitted by Mustang14707 to Catholicism [link] [comments]


2021.09.17 09:42 QuestionLegend Interview: The American Ambassador Meeting RSS Chief

Interview: The American Ambassador Meeting RSS Chief submitted by QuestionLegend to indianmuslims [link] [comments]


2021.09.17 09:42 -vj [Zoomterview] Event💖 Reason why OH MY GIRL's JIHO&SEUNGHEE became 'healthy juice evangelists'!🧃 (210916)

[Zoomterview] Event💖 Reason why OH MY GIRL's JIHO&SEUNGHEE became 'healthy juice evangelists'!🧃 (210916) submitted by -vj to WMOhMyGirl [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Omegayon Oasis Protokolü, Knit Finans ile $ROSE’u Çoklu Zincir Platformlarına entegre etmek için ortaklık kuruyor ve zincirler arası işlemlerde K-ROSE ile sorunu çözüyor.

Oasis Protokolü, Knit Finans ile $ROSE’u Çoklu Zincir Platformlarına entegre etmek için ortaklık kuruyor ve zincirler arası işlemlerde K-ROSE ile sorunu çözüyor.
Oasis Protokolü, Knit Finans ile $ROSE’u Çoklu Zincir Platformlarına entegre etmek için ortaklık kuruyor ve zincirler arası işlemlerde K-ROSE ile sorunu çözüyor.
Oasis Protokolü Vakfı, Knit Finans ile birlikte yeni ortaklığıyla DeFi’yi kitlelere ulaştırabilmek için daha fazla ilerlediğini bildirmekten mutluluk duymaktadır. Ortaklıkla birlikte Oasis Ağının ROSE jetonları Knit Finans’taki Çoklu zincir platformuyla entegre olarak, zincirler arası işlemlerde sorun çözücü K-ROSE jetonlarını kullandıracak.
Oasis Protokolü şeffaf finansın ve güvenilir veri ekonomisiyle gizliliğin aktif olduğu ilk blok zinciri platformudur.
Knit Finans geleneksel, kripto varlıklarının akıllı sözleşmelerle ve sigorta ile bütünleşmesini kolaylaştıran, benzersiz ve merkeziyetsiz bir protokoldür; böylece bir çok ağda, köprüde ve gerçek dünya pazarında alınıp satılabilir.
Oasis Vakfı ve Knit Finans kitlelere DeFi’yi açmaya odaklanmak ve trilyonlarca dolarlık varlığın kilidini açma amacını paylaşmakta.
Çapraz zincirlerdeki işlemleri verimli ve ölçülebilir hale getirmek:
Oasis Ağının ekosistemi benzersiz bir şekilde ölçeklenebilen, fazla yönlü, verili ve verinin gizliliğine odaklı, merkeziyetsiz Katman 1 blok zinciri çözümüdür. Ağ oy birliği katmanı ve ParaTime (paralel başlangıç zamanları) katmanı olmak üzere iki ana mimari birleşenden oluşmaktadır.
Oy birliği katmanı bir dizi doğrulama düğümü tarafından merkeziyetsiz çalışmakta olup, yüksek verimliliğe sahip, ölçülebilir ve güvenli bir stake doğrulaması sağlamaktadır.
ParaTime (paralel başlangıç zamanları) katmanıysa farklı amaçlarla tasarlanabilen, farklı bilgi işlem ortamlarına sahip, birçok paralel işlemin çalışma zamanını (ParaTimes) barındırmaktadır. Oy birliği ve ParaTime katmanlari birbirleriyle paralel olarak çalışır ve ParaTime başına saniyede 1000 işleme kadar ulaşabilmektedir.
Ekosistemdeki en büyük faydalar bunlardır:
Ölçülebilirlik Oasis Ağının benzersizliği ve özel ölçeklenebilirliği, bağımsız fikir birikleri ve paratime katmanları sayesinde elde edilmektedir ve öteki karşılaştırılabilir ağlardan daha hızlı işlem süreleri ve daha fazla verim sunmaktadır.
Önce Gizlilik Oasis ağı güvenli akıllı kontratları destekleyecek ilk gizli ve şifreli ParaTime’ı yani Cipher’ı geliştirdi. Bu akıllı kontratlar, işlemlerdeki gizliliği koruyan bir şekilde hesaplama yapabilmektedir; bu şekilde hiç kimse işlemlerin detaylarını görüntüleyemez. Bu birçok kullanım durumunda botların önceden çalışmakta olan işlemleri ya da Madencilerin değeri çıkartması gibi (Mev) DeFi sisteminde var olan yaygın sorunları engellemektedir.
Değişkenlik Oasis Ağının mimarisi blok zincir teknolojisinin üzerine inşa edilebilecek uygulamaların yelpazesinin gelişmesine yardım eder. Her bir ParaTime ayrı bir geliştirme ortamı olacağından, belirli bir uygulamanın ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun geliştirme sağlanabilir, ayrı ayrı geliştirilebilir ve iyileştirilebilirler.
DeFinin kitlelere ulaşma hedefini geliştirmek
Knit Finans’ın protokolü uygun zincirler arası varlık akışkanlığı için sigortalı saklamaya izin verir ve birden fazla gerçek dünya ve kripto pazarları arasında köprü kurar. DeFi’yi blok zinciri varlıklarıyla birlikte çalışabilecek eksikliğin getirdiği kısıtlamalardan kurtarmayı ve böylece, şu andaki yapılan DeFi hizmetlerinde kullanılmayan trilyonlarca dolarlık varlıkları serbest bırakmayı amaçlar. Knit gerçek DeFi’nin yalnızca varlıkların blok zincirler arasında serbestçe dolaşımıyla mümkün olacağına inanmaktadır.
Knit Finans ayrıca hisse senetleri, altın ve fiyat birimleri de dahil olmak üzere gerçek dünya varlıklarının DeFi ekosistemine ulaşmasını sağlar. Bu yetenekleri bankalara ve kriptoya yeni başlayanlara sunan Knit, merkezileştirilmiş finans hizmetlerinden merkeziyetsiz finans hizmetlerine geçilmesini daha da hızlandırmayı ummaktadır.
Oasis Protokolü Hakkında Oasis Protokolü şeffaf finansın ve güvenilir veri ekonomisiyle gizliliğin aktif olduğu ilk blok zinciri platformudur. Yüksek verimin ve güvenli mimarinin bir araya geldiği Oasis Protokolü; güçlü gizliliğiyle, ölçeklenebilir DeFi ağıyla, Şeffaf Finans için devrim yaratmaktadır. Ayrıca onu erkenden benimseyenlerin ve tüccarların(traderların) ötesindeki geniş pazar doğru yayılmaktadır. Eşsiz gizliliği yalnızca DeFi’yi yeniden tanımlamakla kalmamakta, aynı zamanda Jetonlaşmış Data adı verilen ve kullanıcıların ürettikleri verilerin kontrolünü sağlayıp, uygulamalarla stake ettiklerinde ödüller kazanmalarını sağlayan yeni bir tür dijital varlık yaratıp, en yeni güvenilir data ekonomisini oluşturur.
Oasis Protokol’ü Resmi Kanallardan Takip Edin: Website | Telegram | Medium | Twitter | YouTube | Slack
Knit Finans Hakkında Knit Finans merkeziyetsiz özel bir protokoldür. Çoklu zincirleri, köprüleri ve gerçek dünya pazarlarını birbirine entegre ederken; getiri çiftçiliği, borç verme, alım/satım(trade etmek) ve marj hizmetleriyle akıllı kontratları kullanır. Knit, hem kripto hem de gerçek dünya varlıklarını bu zincirler arasında birleştirerek, hareket etmelerine izin verip, birden fazla Ethereum olmayan blok zinciri arasında köprü kurar.
Knit Finans’ı Resmi Kanallardan Takip Edin: Anons Kanalı| Medium | Facebook | Reddit | LinkedIn | Twitter | Youtube | Github | Website
submitted by Omegayon to kripto [link] [comments]


2021.09.17 09:42 KickOpenTheDoorBot Showed up 1 month too early for the skeleton war [Health:2600]

Showed up 1 month too early for the skeleton war [Health:2600] submitted by KickOpenTheDoorBot to kickopenthedoor [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Upbeat_Sail question on s5events

Why did Uraraka tell midorya that monoma didn't copy his ability while it was obvious that he did ?
- still at ep 12, but he still can activate it when he wants or what ?
submitted by Upbeat_Sail to BokuNoHeroAcademia [link] [comments]


2021.09.17 09:42 ctdd21 One disoriented boi

One disoriented boi submitted by ctdd21 to Kengan_Ashura [link] [comments]


2021.09.17 09:42 71stcentury Rotation question

Rotation question submitted by 71stcentury to JEENEETDOUBTS [link] [comments]


2021.09.17 09:42 Observant_Fanthom14 Themks God

Themks God submitted by Observant_Fanthom14 to Memes_Of_The_Dank [link] [comments]


2021.09.17 09:42 khaosengines [H] BJJ Instructionals [W] PayPal or Crypto

BJJ Instructional The majority are £30.00 each, and I offer a discount for multiple.
I have the entire John Danaher collection, same with Gordon Ryan,
HOW IT WORKS During COVID-19, we have been unable to train. So I’m offering BJJ instructional. This is for one instructional, at £30.00 each.
Once payment is made, I will provide a private, secure download link for the Instructional you require. Please leave a message to the instructional you require.
I have the complete John Danaher collection, Gordon Ryan, Et cetera
I have a large library of BJJ instructional videos from BJJ fanatics and budo videos etc. Bjjfanatics direct downloads at 540p. Some at 1080p
I’m always adding the latest instructional available, keeping up to date adding to the library. With the COVID-19, I won’t stop helping the BJJ Brothers out there.
Message me if you have any requests.
Important: Usually, it is done within a few minutes but sometimes it can take longer as I have to do it manually. Please wait up to a few hours. You will be notified via email when it is done.
PM me here or find me at the store.
Please remember we may be on different Timezones!
LINK TO MY SHOP
OSS
submitted by khaosengines to shoppingbay [link] [comments]


2021.09.17 09:42 PhoneNeat ☀️Baby Stellar Coin - Biggest Stealth launch - First token to reward XLM - Liquidity locked in mudra for 1 year - At low Market Cap - Marketing and Reversal Started.

👶 What is BabyStellar?
🔹The BabyStellar is a community-driven and controlled token with a proven use case in the XLM rewards.
🔹Community benefits just by holding BabyStellar tokens.
BSC Token
Don't miss your chance to get in early!
This is the start of something big. Zero tokens are kept by the development team & dev is going to dox himself
🤔 How does it work?
BabyStellar includes many established tokenomic mechanisms including:
🔸20% transaction fee, distributed as follows:
🔸10% distributed to all holders as XML rewards
🔸5% added to the locked liquidity pool
🔸5% added to the marketing wallet
🔰Phase - 1
- Stealth launch
- Developer Doxx
- 250 holders
- Social media campaign
- Listing's on Coinsniper, Coinhunt ect
Phase 1 marketing started as the dev doxxed himself , social media campaign running and we are live on coinsniper. More to come
🔰Phase - 2
- Poocoin add campaign
- 500 holders
- Dextools trending pending its in budget
🔰Phase - 3
- 2000+ holders
- Coingecko and CMC listings
Roadmap has complete & well laid out plans for upcoming 3 quarters. From whitepaper to dextools. From advert to listing.
Contract Address
0x1ba2379a7568122d02ab1C8C085b0A4C58FB88Ca
BUY ON PANCAKESWAP
https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x1ba2379a7568122d02ab1C8C085b0A4C58FB88Ca
🔒Liquidity Lock 1 year+:
https://deeplock.io/lock/0x0d46441Ed1CcDeAcDa6dEcE1f04d1E3487Cab5A3
☎️Telegram : https://t.me/babyStellarOfficialENGLISH
🌐Website: http://babystellarbsc.xyz/
More information on website
submitted by PhoneNeat to CryptocurrencyICO [link] [comments]


2021.09.17 09:42 craigdahlke Lil baby loves to sit in my lap and lay in the crook of my arm while I’m on the computer. 🥺

Lil baby loves to sit in my lap and lay in the crook of my arm while I’m on the computer. 🥺 submitted by craigdahlke to blackcats [link] [comments]


2021.09.17 09:42 VisualSuspect Deathloop Review: Η επανάληψη είναι τελικά μήτηρ πάσης μαθήσεως

Deathloop Review: Η επανάληψη είναι τελικά μήτηρ πάσης μαθήσεως submitted by VisualSuspect to greekgaming [link] [comments]


2021.09.17 09:42 PhoneNeat ☀️Baby Stellar Coin - Biggest Stealth launch - First token to reward XLM - Liquidity locked in mudra for 1 year - At low Market Cap - Marketing and Reversal Started.

👶 What is BabyStellar?
🔹The BabyStellar is a community-driven and controlled token with a proven use case in the XLM rewards.
🔹Community benefits just by holding BabyStellar tokens.
BSC Token
Don't miss your chance to get in early!
This is the start of something big. Zero tokens are kept by the development team & dev is going to dox himself
🤔 How does it work?
BabyStellar includes many established tokenomic mechanisms including:
🔸20% transaction fee, distributed as follows:
🔸10% distributed to all holders as XML rewards
🔸5% added to the locked liquidity pool
🔸5% added to the marketing wallet
🔰Phase - 1
- Stealth launch
- Developer Doxx
- 250 holders
- Social media campaign
- Listing's on Coinsniper, Coinhunt ect
Phase 1 marketing started as the dev doxxed himself , social media campaign running and we are live on coinsniper. More to come
🔰Phase - 2
- Poocoin add campaign
- 500 holders
- Dextools trending pending its in budget
🔰Phase - 3
- 2000+ holders
- Coingecko and CMC listings
Roadmap has complete & well laid out plans for upcoming 3 quarters. From whitepaper to dextools. From advert to listing.
Contract Address
0x1ba2379a7568122d02ab1C8C085b0A4C58FB88Ca
BUY ON PANCAKESWAP
https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x1ba2379a7568122d02ab1C8C085b0A4C58FB88Ca
🔒Liquidity Lock 1 year+:
https://deeplock.io/lock/0x0d46441Ed1CcDeAcDa6dEcE1f04d1E3487Cab5A3
☎️Telegram : https://t.me/babyStellarOfficialENGLISH
🌐Website: http://babystellarbsc.xyz/
More information on website
submitted by PhoneNeat to MarsWallStreet [link] [comments]


2021.09.17 09:42 FluuBk No disinfectant for me

No disinfectant for me submitted by FluuBk to memes [link] [comments]


http://huawei-recentre.ru